• Facebook
  • Google+
 

CARMEN LUCET IN TEXTURA

SINOPSI

… per traure tretze llibres necessitaria vint anys o més. Em sembla excessiu. I si no arribe? I si em canse? I si em manca salut? I si perd la memòria? … Per això la idea de traure en un volum els tretze poemaris i escaig que tinc agabellats en un aplec que arriba a més de set-centes pàgines, i publicar-ho com a OBRA COMPLETA INÈDITA, fi ns a una data concreta, la de maig del 2023. Sense contemplar els llibres ja publicats. Per això millor si faig aquesta nota, per intentar incardinar en el temps i/o etapes els volums que s’hi apleguen…

He decidit posar un títol global que done signifi cat a la totalitat. CARMEN LUCET IN TEXTURA, en llatí que és la mare, i que respon a la meua idea de l’escriptura: EL POEMA BRILLA (LLUU) EN LA TEXTURA. Sempre he dit del goig, el plaer, que ha estat per a mi la construcció, l’elaboració d’un poema. La pròpia paraula text ve de la llatina textus, que originàriament vol dir teixit. Construir he dit, teixint mots, adjectius, complements, verbs, adverbis, fi gures retòriques; jugant amb la sintaxi, la semàntica, la fonètica… Per això brilla el poema en la textura, en l’acte de teixir-lo, de bastir-lo, de construir-lo. He sigut i soc immensament feliç, beat, benaurat, mentre he estat (o quan estic) teixint el poema. Aquest és el valor que jo li done, sense tenir en compte el posterior acte comunicatiu de la interacció amb el lector, del vincle, de l’evasió, de la isopatia, del colp poètic.

Sigueu vosaltres, amics, lectors, qui us aventureu en descobrir, fi l per randa, la natura d’aquests teixits.

Espere que us agraden les teles!

 

 

foto autor

SOBRE L’AUTOR

MIQUEL CATALÀ (Algemesí, 1961) és poeta i llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València, ha exercit de professor des del curs 1986-87 en diferents instituts del País Valencià. Actualment jubilat.

Ha publicat els següents poemaris:

Poemes de la nina libèl·lula, (2012). Editorial Germania. Alzira

Poemes de la nina mandarina, (2014). Editorial Germania. Alzira

Cavallet de mar, (2015). Editorial Neopàtria. Alzira

La llum del far, (2017). Editorial Neopàtria. Alzira

La dona del bosc, (2019). Editorial Neopàtria. Alzira

Duna, (2021). Editorial Neopàtria. Alzira

Ha participat en nombrosos recitals de poesia, en solitari i col·lectius, tot portant la seua poesia a qualsevol indret de l’àmbit lingüístic valencià-català.

Bloc personal: Lletres en xarxa