• Facebook
  • Google+
 

OBJECTIUS DEL NOSTRE TERRITORI PER AL SEGLE XXI

SINOPSI

Per a esta XI edició de les JDL, proposem dos eixos claus de treball, d’una banda conèixer i fer servir la intel·ligència competitiva per a aconse­guir organitzacions i territoris més competents, entesa com la disciplina que serveix a les organitzacions a millorar el procés de presa de decisions, i que s’utilitza amb la finalitat d’augmentar la competitivitat i la innovació d’una organització, a una empresa i per tant, a un territori. El fet d’impulsar que un territori siga més intel·ligent, pressuposa que aquest ha de liderar tot allò que supose una innovació que li faça ser més competitiu en diferents àrees estratègiques i òbriguen un univers de possibilitats. I d’altra, analitzar les condicions que permeten a les persones desenvolupar-se com a tals en els entorns rurals en totes les etapes de la seua vida i que avancen a superar la discriminació entre territoris en relació a les oportunitats laborals i l’accés als serveis. Així mateix, frenar la despoblació en el medi rural és un dels objectius del govern d’Espanya i també, un dels principals reptes del govern valencià. Enfront d’aquest important repte per a l’estabilitat econòmica i social a llarg termini, és essencial crear una cultura de planificació territorial i d’avaluació de polítiques territorials rigorosa i basada en informació i da­des que es convertisquen en un valor denominat coneixement. On han de col·laborar totes les administracions i/o escales territorials afectades: estatal, autonòmica i local.