• Facebook
  • Google+
 

LLIBRE TFG

SINOPSI

Tots els i les estudiants, en pensar per primera vegada la realització d’un Treball de Fi de Grau (TFG), haurien de plantejar-se una pregunta, un problema en què pensar i investigar i al qual donar resposta. A continuació cal organitzar-se: com cal començar a desenvolupar un TFG? Després d’informar-se, cal dur endavant un estudi, qualitatiu o quantitatiu, que pretenga donar resposta a la pregunta o problema plantejat. I, per a acabar, cal donar forma al treball: què convé tindre en compte en la redacció? Com se cita? Com es fan les referències bibliogràfiques? Tots aquests interrogants són comuns per a un o una estudiant que s’enfronta a l’elaboració d’un TFG.