• Facebook
  • Google+
 

LA GÈNESI DE LA CELESTINA

SINOPSI

A La gènesi de La Celestina (de Morvedre a Joan Martorell) Manuel Civera desenvolupa una tesi suggestiva sobre els misteris que planteja La Celestina:
Qui fou l’autor encobert? L’autor encobert s’inpirà en una història real? De ser així, quina ciutat fou l’escenari imaginari? D’on era l’autor encobert? En quina llengua escrigué l’original? Qui l’escrigué, quan?… La investigació consta d’una introducció i cinc capítols.

En la introducció s’informa al lector de l’estat de la qüestió. En el primer capítol s’estudia la causa criminal esdevinguda a Morvedre entre 1425 i 1428 en què es revela l’aventura amorosa de Joan i Úrsola.

En el segon s’arrepleguen estudis sobre la Comèdia de Calixt i Melibea que reforcen la tesi que es defensa.
En el tercer s’identifiquen les simetries entre l’aventura de Joan i Úrsola i la Comèdia de Calixt i Melibea per desvetlar que la primera pogué ser model de la segona i que Morvedre pogué ser l’escenari imaginari de l’autor.

En el quart s’estudia internament la Comèdia per acostar-nos a la data de redacció, la llengua en què fou escrita i l’autoria de Joan Martorell. En el cinqué i últim capítol s’explica com la Comèdia pogué passar a Castella i com pogué ser traduïda al castellà fins a ser editada a Burgos en 1499.

.

SOBRE L’AUTOR

Manuel Civera i Gómez (Sagunt 1947) fou membre del grup de mestres de València de l’Escola Moderna seguidors de Célestin Freinet.

La seua experiència didàctica «Treballar a una escola rural» fou Primer Premi Ramon Llull d’experiències educatives de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona en 1978.

Fou membre fundador i coordinador del Grup d’Estudi del Medi Murbíter, el qual elaborà els llibres: Sagunt, El Camp de Morvedre, El Nadal, La Pasqua, Les llegendes i Les faules del Camp de Morvedre... Amb l’Equip de Didàctica de València elaborà els primers materials didàctics i textos d’EGB en valencià. És autor o coautor dels llibres de text Espígol, Amics i Manoll, així com dels quaderns d’ortografia Raboseta i Ortografia Dylar.

Ha escrit narrativa infantil i juvenil: La historieta del Camp de Morvedre (dibuixos de Sento Llobell), Atrapats en la història… i contes com La pintura màxima, La ciutat del desert, El sisè sentit… Ha estudiat sobre Sagunt els períodes iber i romà, el món jueu, la Passió i l’educació, i sobre els qual ha publicat diversos articles a Braçal, Arse, Setmana Santa, etc.

Ha publicat els treballs d’Història: Morvedre hebreu (2009), El Castell de Sagunt (2012), La Jueria de Morvedre (2014)…