• Facebook
  • Google+
 

ESCRITS SOBRE LA CRISI DEL CAPITALISME

SINOPSI

El llibre arreplega manuscrits i cartes de Marx sobre les crisis del capitalisme. S’hi pot apreciar no només l’exposició dels mecanismes pels quals el procés de producció capitalista està abocat a crisis cícliques, sinó també el procediment analític del mateix Marx, en debat continu amb els clàssis de l’economia política. S’hi pot veure en acció un dels pensaments més prodigiosos de la història de l’emancipació humana.

SOBRE L’AUTOR

Karl Marx (nascut a Alemanya en 1818 i exiliat a partir de 1843 a França, Bèlgica i Anglaterra, on morí en 1883) fou un estudiós del procés de producció capitalista i organitzador del moviment obrer. Els seus llibres han sigut la forja dels moviments socialista i comunista.