• Facebook
  • Google+
 

EL FINANÇAMENT DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL I EL SEU RETORN

SINOPSI

En aquesta VIII edició de les nostres Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana (JDL), volem centrar la temàtica en la qüestió del seu finançament  i del retorn que s’ha obtingut.

No podem oblidar el paper de les administracions locals com a entitats prestadores de bens i serveis per als seus ciutadans i ciutadanes.
Sobretot perquè ho fan directament amb el seu propi personal o a través de contractes amb proveïdors, entitats financeres, etc. I entre elles, trobem entre d’altres les accions sobre l’ocupació, l’emprenedurisme, el foment empresarial i comercial, o la capacitació laboral, en general parcialment finançades amb subvencions d’administracions d’àmbit superior.

Cal per tant tindre en compte que totes elles, com a despeses i inversions públiques, han de respondre a una estratègia, a una adequada administració i comptabilitat, i a un ús i efecte sobre la població i sobre el territori.