• Facebook
  • Google+
 

Coordinació institucional multinivell.

SINOPSI

El desenvolupament del territori del segle xxi requereix com a element de futur d’un adequat procés de coordinació entre totes aquelles institucions que intervenen al sí del seu procés. Institucions de tot tipus, tant públiques com privades, d’àmbit local com supralocal, tots aquells actors del territori capaços d’aportar un valor afegit al mateix a través de l’articulació de xarxes de dinamització dels recursos de que se disposen. Donada la importància que te per al desenvolupament del territori aquesta necessitat, la 10a edició de les Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana (X JDL 2019) es converteixen en el context idoni per a obrir un espai a la reflexió i al debat.